• matzeva b 03
  • matzeva b 04
  • matzeva b 02
  • matzeva b 01

Historia

Przed wojną tereny Polski zamieszkiwało trzy i pół miliona Żydów. Pochodzenia żydowskiego był co dziesiąty obywatel Rzeczypospolitej. Wojna zmieniła wygląd polskich miast i wsi, tak jak tożsamość zamieszkujących je społeczności. Z ok. 3,5 miliona Żydów mieszkających w Polsce przed wojną, do jej końca przeżyło niespełna 300 tysięcy. W okresie komunizmu z kraju wyemigrowała większość Żydów, dziś w Polsce mieszka ich zaledwie kilka tysięcy. Z czasów przedwojennych ocalały nieliczne synagogi, mykwy, kamienice, domy prywatne oraz budynki różnego przeznaczenia. Szczególnie tragiczny okazał się los żydowskich cmentarzy. Na największym z nich, w Warszawie, liczącym przed wojną ok. 350 000 nagrobków, do naszych czasów zachowało się ok. 3000 macew. Po wojnie macewy wykorzystywano do budowy dróg, chodników, lotnisk, umocnień brzegów rzek, pomników, piaskownic. Także osoby prywatne używały macew jako materiału budowlanego lub codziennego użytku (np. jako koła szlifierskiego czy ostrzałki do noży). Cmentarze żydowskie w Polsce skazano na zapomnienie. Odbierając zmarłym macewy, pozbawiono ich imion. 

Główne założenia i cele projektu

„When the past has not been elaborated, thus it has not been understood, it has not been turned into experience, it weighs as a silent legacy, which threatens the future”

Paolo Jedlowski

Celem projektu jest przywrócenie pamięci: poszukiwanie rozproszonych macew, przywracanie imion, historii i tożsamości zmarłym, ażeby ich rodziny na całym świecie mogły odnaleźć swoich przodków. 

Podstawą projektu jest idea połączenia refleksji humanistycznej (historycznej, społecznej, etycznej) i możliwości związanych z nowoczesną nauką, wykorzystaniem najnowszych technologii i mediów.

Planowane działania w ramach realizacji projektu:

1. Odnalezienie macew na terenie całej Polski oraz udokumentowanie ich użycia w złym kontekście. Metody dokumentacji w zależności od stanowiska: dokumentacja fotograficzna, skanowanie laserem 3D, fotografia, pomiary GPS etc. GIS measurements, laser scanning, etc.

2. Stworzenie internetowej bazy danych dotyczącej macew użytych w złym kontekście.

3. Dzięki współpracy światowej klasy ekspertów odczytamy inskrypcje z macew oraz je zidentyfikujemy. W wielu przypadkach działanie będzie wymagało oczyszczenia oraz wstępnej konserwacji powierzchni nagrobków.

4. Utworzenie wirtualnej platformy, która umożliwi rodzinom odnalezienie i odrestaurowanie macew.

5. Odnalezienie właściwego miejsca dla macew użytych w złym kontekście - przedwojennych cmentarzy, który będa mogły fukcjonować jako lapidaria.

6. Upamiętnienie oraz zamieszczenie informacji o takich macewach.

7. Zaprojektowanie oraz budowa monumentu będącego świadectwem historii oraz żydowskiej kultury materialnej na terenie Polski w kontekście zniszczonych cmentarzy oraz macew. Zaproszenie do współpracy zespołu międzynarodowych artystów oraz architektów.

8. Działania edukacyjne – czym jest maceva w religii i kulturze żydowskiej.

9. Opracowanie przewodnika najlepszych praktyk dotyczących cmentarzy oraz macew w Polsce

Potrzebujemy Twojego wsparcia. Jeśli chciałbyś otrzymać więcej informacji – napisz do nas.

Projekt Matzewa
tel. +48 501 183 871
e-mail info@matzeva.org

Copyright © 2014 Matzeva.org Wszelkie prawa zastrzeżone.